13 tháng 9, 2014

Ngăn chặn thay đổi thiết lập Proxy trên Windows 8/8.1


Để ngăn chặn có hiệu quả người khác thay đổi thiết lập Proxy trên Windows 8, bạn có thể xem qua các bước hướng dẫn trong bài viết: Ngăn chặn thay đổi thiết lập Proxy trên Windows 8/8.1 dưới đây của VN Wallet.

4 bước để ngăn chặn thay đổi thiết lập Proxy trên Windows 8/8.1:

Bước 1: Mở Local Group Policy Editor.

Bước 2: Xác định vị trí và mở thiết lập có tên Prevent changing proxy settings theo đường dẫn dưới đây:

Computer Configuration/Administrative Templates/Windows Components/Internet Explorer/Prevent changing proxy settings


Bước 3: Trong cửa sổ mở ra, chọn Enabled và bấm OK để kích hoạt thiết lập này.


Bước 4: Đóng tất cả các cửa sổ và khởi động lại máy tính của bạn để thiết lập có hiệu lực.

Chúc bạn thành công!

Không chỉ là đam mê!