27 tháng 9, 2014

Ngăn chặn người dùng xóa lịch sử duyệt web


Những người dùng khác hoặc thành viên trong gia đình có thể xóa lịch sử duyệt web của họ trong máy tính của bạn để không cho bạn biết những gì họ duyệt trên Internet. Nếu bạn tò mò về các nguồn dữ liệu duyệt web hoặc muốn giám sát tốt hơn lịch sử duyệt web của họ, bạn có thể ngăn chặn việc xóa lịch sử duyệt web bằng cách sử dụng phương pháp giới thiệu trong bài viết dưới đây.

Các bước để ngăn chặn người dùng xóa lịch sử duyệt web trong Windows 8/8.1:

Bước 1: Mở Local Group Policy Editor.

Bước 2: Xác định vị trí và mở thiết lập có tên Prevent access to Delete Browsing History theo đường dẫn dưới đây:

Computer Configuration/Administrative Templates/Windows Components/Internet Explorer/Delete Browsing History/Prevent access to Delete Browsing History


Bước 3: Trong cửa sổ mở ra, chọn Enabled và bấm OK để kích hoạt thiết lập.


Bước 4: Đóng trình Group Policy và khởi động lại máy tính của bạn.

Bây giờ, khi bạn mở trình duyệt IE, bạn sẽ thấy rằng thiết lập Delete browsing history trong tab Tools bị mờ đi.


Mách nước: Nếu bạn không khởi động lại máy tính, bạn sẽ thấy rằng thiết lập Delete browsing history on exit và nút Delete trong hộp thoại Internet Properties đang ở chế độ không thể chỉnh sửa.


Chúc bạn thành công!

Không chỉ là đam mê!