22 tháng 9, 2014

Kiểm tra thông tin kích hoạt trong Windows 8


Nếu bạn muốn kiểm tra xem Windows của bạn có được kích hoạt hay chưa? Hay muốn kiểm tra các thông tin kích hoạt khác như: tên phiên bản, ID kích hoạt, tình trạng giấy phép... thì bài viết này sẽ giúp bạn. 

Đơn giản, bạn chỉ cần chạy các lệnh dưới đây từ hộp thoại Run:

Lệnh 1: slmgr.vbs -dlv

Nhấn tổ hợp phím Windows + R để mở hộp thoại Run, gõ slmgr.vbs -dlv và bấm OK.


Khi sử dụng lệnh này, bạn có thể kiểm tra phiên bản của hệ thống, tên phiên bản, ID kích hoạt, ID ứng dụng, ID cài đặt, mã khóa sản phẩm, tình trạng giấy phép...


Lệnh 2: slmgr.vbs -dli

Mở hộp thoại Run, gõ slmgr.vbs -dli và bấm OK.


Với lệnh này, bạn có thể kiểm tra các thông tin kích hoạt như tên phiên bản, mô tả hệ thống, mã khóa sản phẩm và tình trạng giấy phép.


Lệnh 3: winver

Trong hộp thoại Run, gõ winver và nhấn OK.


Khi cửa sổ About Windows bật lên, bạn có thể xem các thông tin về phiên bản hệ thống và người sử dụng hệ thống được cấp phép.


Chúc bạn thành công!

Không chỉ là đam mê!