11 tháng 8, 2014

Khởi chạy Google Chrome ở chế độ duyệt web ẩn danh từ hộp thoại Run


Chế độ ẩn danh là một tính năng của Google Chrome được thiết kế để không ghi lại lịch sử lướt web của bạn. Nó tương tự như chế độ ẩn danh trong Firefox và Internet Explorer. Khi bạn mở chế độ ẩn danh mới, Chrome sẽ không giữ lại cookies, các tập tin Internet tạm thời, lịch sử và các dữ liệu khác liên quan đến hoạt động duyệt web của bạn. Khi cửa sổ ẩn danh đóng lại, dữ liệu này sẽ bị xóa. Bạn có thể thiết lập chế độ ẩn danh thông qua cài đặt hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl + Shift + N. Tuy nhiên, bạn có thể muốn khởi chạy Chrome trong chế độ ẩn danh trực tiếp thông qua hộp thoại Run. Dưới đây là cách bạn có thể thực hiện.

Đơn giản như đang giỡn! Để thực hiện điều này, bạn chỉ cần:

1. Mở hộp thoại Run bằng cách nhấn tổ hợp phím Windows + R.

2. Sau đó, gõ chrome -incognito và nhấn OK.


Cửa sổ ẩn danh sẽ hiển thị như hình dưới đây:


Chúc bạn thành công!

Không chỉ là đam mê!