14 tháng 8, 2014

3 cách để kích hoạt tài khoản Guest trong Windows 8/8.1


Trong Windows 8/8.1, tài khoản Guest (khách) được tắt theo mặc định, đó là lý do tại sao bạn không thể đăng nhập vào máy tính của bạn thông qua tài khoản này. Nếu bạn muốn kích hoạt nó để đăng nhập vào máy tính phòng khi bạn quên mật khẩu hoặc quản trị các tài khoản khác, bạn có thể tìm hiểu bài viết làm thế nào để kích hoạt tài khoản Guest trên Windows 8 bằng cách sử dụng 3 phương pháp sau đây của VN Wallet.

3 cách để kích hoạt tài khoản Guest trong Windows 8/8.1:

Cách 1: Kích hoạt tài khoản Guest trong Control Panel

Bước 1: Mở Control Panel.


Bước 2: Nhấp chọn Change account type.


Bước 3: Nhấn vào tài khoản Guest để tiếp tục.


Bước 4: Trong cửa sổ Turn on Guest Account, bấm nút Turn On.


Cách 2: Kích hoạt tài khoản Guest trong Local Group Policy Editor

Bước 1: Mở Local Group Policy Editor.

Bước 2: Tìm và mở thiết lập có tên Accounts: Guest account status theo đường dẫn dưới đây:

Computer Configuration/Windows Settings/Security Settings/Local Policies/Security Options


Bước 3: Trong hộp thoại Properties sau, chọn Enabled và bấm OK.


Cách 3: Kích hoạt tài khoản Guest trong Computer Management

Bước 1: Mở Computer Management.

Bước 2: Xác định vị trí và nhấp đúp vào tài khoản Guest theo đường dẫn sau đây:

Local Users and Groups/Users


Bước 3: Khi hộp thoại Guest Properties xuất hiện, bỏ chọn Account is disabled và nhấn OK.


Chúc bạn thành công!

Không chỉ là đam mê!