5 tháng 7, 2014

Tổng hợp phím tắt trên Windows 8


Làm thế nào để mở menu Charms, My Computer/Computer và các ứng dụng khác trên Windows 8 của bạn? Lúc này, bạn vẫn có thể mở chúng theo từng bước? Nếu vậy, bạn có thể tìm hiểu các phím tắt và sử dụng chúng để thực hiện thao tác mở ứng dụng nhanh hơn. Và bài viết này sẽ giới thiệu đến bạn một số phím tắt thường được sử dụng trên Windows 8.

Danh sách phím tắt thường được sử dụng trên Windows 8:

Windows (logo Windows): Chuyển đổi giữa màn hình Desktop và màn hình Start.

F1: Mở cửa sổ Windows Help and Support.

F2: Đổi tên thư mục/tập tin được chọn.

F3: Mở Thanh tìm kiếm trên máy tính để bàn.

F5: Làm mới một cửa sổ hoạt động.

F10: Kích hoạt thanh Menu của chương trình hoạt động.

F11: Tối đa hóa hoặc khôi phục lại một cửa sổ hoạt động.

Esc: Hủy bỏ công việc hiện tại.

Delete: Hủy bỏ mục chọn.

Home: Hiển thị phần trên cùng của cửa sổ.

End: Hiển thị phần dưới cùng của cửa sổ.

Backspace: Kiểm tra thư mục trước đó.

Windows + C: Mở menu Charms.

Windows + D: Hiển thị Desktop.

Windows + E: Mở Computer/My Computer.

Windows + F: Kích hoạt thanh tìm kiếm.

Windows + H: Mở charms Share.

Windows + I: Mở charms Settings.

Windows + K: Mở charms Devices.

Windows + L: Khóa máy tính.

Windows + M: Thu nhỏ tất cả các chương trình.

Windows + R: Mở hộp thoại Run.

Windows + T: Đặt con trỏ vào biểu tượng trên Taskbar.

Windows + U: Truy cập Ease of Access Center.

Windows + X: Mở menu Quick Access.

Windows + Space: Chuyển sang ngôn ngữ đầu vào.

Ctrl + A: Chọn tất cả trong một tài liệu hoặc một cửa sổ.

Ctrl + C (hoặc Ctrl + Insert): Sao chép các mục được chọn.

Ctrl + V (hoặc Shift + Insert): Dán mục đã chọn.

Ctrl + W: Đóng cửa sổ hiện hành.

Ctrl + X: Cắt mục được chọn.

Ctrl + Z: Quay lại bước trước.

Ctrl + Shift + N: Tạo một thư mục mới.

Ctrl + Shift + ESC (hoặc Ctrl + Alt + Delete): Mở Task Manager.

Ctrl + Pause Break: Mở System trong Control Panel.

Ctrl + mũi tên bên phải: Đặt con trỏ vào phần đầu tiên của từ tiếp theo.

Ctrl + mũi tên trái: Đặt con trỏ vào phần đầu của từ trước đó.

Ctrl + mũi tên lên: Đặt con trỏ vào phần đầu của đoạn trước.

Ctrl + mũi tên xuống: Đặt con trỏ vào phần đầu của đoạn tiếp theo.

Alt + Enter: Hiển thị cửa sổ Properties của mục đã chọn.

Alt + F4: Mở hộp thoại Shut Down trên Desktop, đóng một tài liệu, đóng một cửa sổ hoạt động hay chương trình.

Chúc bạn thành công!

Không chỉ là đam mê!