6 tháng 7, 2014

Thay đổi địa điểm/khu vực trên Windows 8


Một số ứng dụng trong Windows 8 cung cấp cho người dùng với các thông tin địa phương, chẳng hạn như tin tức và thời tiết... cho một địa điểm cụ thể nào đó. Vì vậy, bạn có thể thay đổi vị trí nhà (tức khu vực) phù hợp trong máy tính của bạn. Và bài viết này sẽ cho bạn biết làm thế nào để thay đổi địa điểm/khu vực trên Windows 8.

Các bước để thay đổi địa điểm/khu vực trên Windows 8/8.1:

Bước 1: Mở Control Panel.

Bước 2: Bấm vào Clock, Language, and Region trong Control Panel.


Bước 3: Chọn tùy chọn Change location dưới Region.


Bước 4: Trong thẻ Location của cửa sổ Region, chọn một vị trí từ danh sách thả xuống.


Bước 5: Bấm OK để xác nhận thay đổi.


Mách nước: Bạn có thể thay đổi vị trí nhanh hơn bằng cách sử dụng thanh tìm kiếm. Nhấn Windows + F để mở thanh tìm kiếm, gõ change location vào hộp tìm kiếm, chọn Settings và chọn thiết lập Change location từ kết quả tìm kiếm.


Chúc bạn thành công!

Không chỉ là đam mê!