8 tháng 7, 2014

Ngăn chặn truy cập vào ổ đĩa từ My Computer trong Windows 8/8.1


Để bảo vệ ổ đĩa cứng mà không cần thiết lập mật khẩu, bạn có thể ngăn không cho người khác truy cập các ổ đĩa bằng cách ngăn chặn truy cập vào ổ đĩa từ My Computer trong máy tính của bạn. Nhân tiện, bài viết sau đây sẽ giúp bạn làm thế nào để thực hiện điều này?

Các bước để ngăn chặn truy cập vào ổ đĩa từ My Computer trong Windows 8/8.1:

Bước 1: Mở Local Group Policy Editor.

Bước 2: Tìm và truy cập vào thiết lập Prevent access to drives from My Computer theo đường dẫn dưới đây:

User Configuration/Administrative Templates/Windows Components/File Explorer


Bước 3: Trong cửa sổ Prevent access to drives from My Computer, chọn Enabled, sau đó chọn các ổ đĩa cần ngăn chặn trong danh sách thả xuống và nhấn OK.


Khi bạn (hoặc bất kỳ người dùng khác) mở các ổ đĩa mà bạn đã ngăn chặn truy cập, một thông báo xuất hiện như sau: "This operation has been cancelled due to restrictions in effect on this computer. Please contact your system administrator".


Chúc bạn thành công!

Không chỉ là đam mê!