4 tháng 7, 2014

Ngăn chặn thay đổi kích thước Taskbar trên Windows 8/8.1


Làm thế nào để thay đổi kích thước các biểu tượng trên thanh tác vụ (Taskbar)? Theo mặc định, bạn có thể chọn "Use small taskbar buttons" trong hộp thoại Taskbar Properties để thực hiện việc thay đổi kích thước Taskbar. Giả sử, bạn có ý định ngăn chặn người khác thay đổi kích thước Taskbar trong máy tính của bạn, bạn có thể tiếp tục đọc và tìm hiểu bài viết: Ngăn chặn thay đổi kích thước Taskbar trên Windows 8/8.1.

Các bước thực hiện để ngăn chặn người dùng thay đổi kích thước Taskbar trên Windows 8/8.1:

Bước 1: Truy cập Local Group Policy Editor.

Bước 2: Trong cửa sổ Local Group Policy Editor, truy cập theo đường dẫn sau:

User Configuration/Administrative Templates/Start Menu and Taskbar/Prevent users from resizing the taskbar


Bước 3: Thay đổi trạng thái thiết lập từ Not Configured sang Enabled.

Trong cửa sổ Prevent users from resizing the taskbar, chọn Enabled và nhấn OK.


Sau khi thiết lập được kích hoạt, bạn có thể thấy tùy chọn Use small taskbar buttons trong hộp thoại Taskbar Properties ở chế độ không thể chỉnh sửa. Do đó, không ai có thể thay đổi kích thước Taskbar trên máy tính của bạn.


Chúc bạn thành công!

Không chỉ là đam mê!