1 tháng 7, 2014

Làm thế nào để thay đổi ngôn ngữ trên Windows 8


Nếu bạn muốn thay đổi ngôn ngữ trên Windows 8, bạn có thể làm điều đó bằng cách thay đổi phương thức nhập. Để biết làm thế nào, bạn có thể đọc tiếp bài viết này?

Các bước để thay đổi ngôn ngữ trên Windows 8/8.1:

Bước 1: Mở Control Panel.


Bước 2: Tìm đến Clock, Language, and Region và chọn Change input methods.


Bước 3: Trong cửa sổ Language, chọn Advanced settings trong danh sách bên trái.


Bước 4: Trong cửa sổ Advanced settings, dưới mục Override for Windows display language, nhấp vào mũi tên bên phải và chọn một ngôn ngữ trong danh sách thả xuống. Sau đó, dưới mục Override for default input method, nhấp vào mũi tên bên phải và chọn phương thức nhập liệu mặc định trong danh sách thả xuống. Cuối cùng, nhấp vào Save để lưu lại các thay đổi thiết lập.


Chúc bạn thành công!

Không chỉ là đam mê!