1 tháng 7, 2014

5 cách để mở Resource Monitor trong Windows 8/8.1


Trong Windows, Resource Monitor là một công cụ giúp bạn kiểm tra và kiểm soát tài nguyên hệ thống như CPU, bộ nhớ, đĩa và mạng. Nếu bạn muốn biết nó ở đâu, bài viết này sẽ cho bạn biết làm thế nào để mở nó bằng 1 trong 5 cách trên Windows 8/8.1.

5 cách để mở Resource Monitor trong Windows 8/8.1:

Cách 1: Mở Resource Monitor bằng cách tìm kiếm

Nhấn Windows + F để mở thanh tìm kiếm, gõ resmon vào hộp tìm kiếm, chọn Apps và nhấp vào công cụ resmon trong kết quả tìm kiếm.


Cách 2: Mở Resource Monitor bằng lệnh Run

Nhấn Windows + R để mở hộp thoại Run, gõ resmon và nhấn OK.


Cách 3: Mở Resource Monitor bằng Command Prompt

Bước 1: Mở Command Prompt.

Bước 2:  Nhập resmon vào cửa sổ Command Prompt và nhấn Enter.


Cách 4: Mở Resource Monitor thông qua Windows PowerShell

Bước 1: Nhấn Windows + Q để vào màn hình Apps, tìm và nhấp vào Windows PowerShell.


Bước 2: Nhập resmon vào cửa sổ Windows PowerShell và nhấn Enter.


Cách 5: Mở Resource Monitor thông qua Task Manager

Bước 1: Mở Task Manager.

Bước 2: Trong Task Manager, mở thẻ Perfomance và nhấp vào Open Resource Monitor ở phía dưới.


Chúc bạn thành công!

Không chỉ là đam mê!