30 tháng 7, 2014

2 cách để thiết lập mật khẩu trên iPhone và iPad


Rất có thể, nhiều người dùng chưa biết cách để thiết lập mật khẩu trên iPhone và iPad của họ? Như một vấn đề thực tế, các cách để thiết lập mật khẩu trên iPhone cũng gần giống như trên iPad, và bài viết này sẽ giới thiệu đến bạn 2 cách để thiết lập mật khẩu trên iPhone và iPad.

Hai cách để thiết lập mật khẩu trên iPhone và iPad:

Cách 1: Thiết lập một mật khẩu đơn giản (4 chữ số) trên iPhone và iPad

Bước 1: Mở Settings.

Bước 2: Chọn General.

Bước 3: Chọn Passcode Lock.

Bước 4: Bật Simple Passcode, và nhấn vào Turn Passcode On.


Bước 5: Nhập vào 4 số để thiết lập mật khẩu và nhập lại mật khẩu để xác nhận.


Cách 2: Thiết lập một mật khẩu phức tạp trên iPhone và iPad

Bước 1: Truy cập Settings.

Bước 2: Chọn General.

Bước 3: Chọn Passcode Lock.

Bước 4: Tắt Simple Passcode và nhấn Turn Passcode On.

Bước 5: Nhập mật khẩu có thể được tạo thành từ các chữ cái và chữ số, nhấn vào Next để tiếp tục.

Bước 6: Nhập lại mật khẩu để xác nhận.

Chúc bạn thành công!

Không chỉ là đam mê!