18 tháng 6, 2014

Ngăn chặn truy cập vào Registry Editor trong Windows 8/8.1


Nếu bạn sợ rằng người khác có thể sử dụng Registry Editor để thay đổi các thiết lập bên trong máy tính mà không cần sự cho phép của bạn, chẳng hạn như thay đổi số hàng lát gạch trên màn hình Start... Bài viết này sẽ giúp bạn biết làm thế nào để ngăn chặn truy cập vào Registry Editor trong Windows 8/8.1

Dưới đây là các bước để ngăn chặn truy cập vào Registry Editor trong Windows 8/8.1:

Bước 1: Mở Local Group Policy Editor bằng cách sử dụng lệnh Run.

Mở hộp thoại Run bằng cách nhấn Windows + R, sau đó gõ gpedit.msc và nhấn OK để mở nó.


Bước 2: Tìm đến thiết lập Prevent access to registry editing tools.

Xác định vị trí của nó bằng cách truy cập đến User Configuration/Administrative Templates/System/Prevent access to registry editing tools.


Bước 3: Kích hoạt thiết lập.

Trong cửa sổ thiết lập, chọn Enabled và bấm OK.


Bây giờ, tất cả những người muốn mở Registry Editor trong máy tính sẽ gặp phải hộp thoại thông báo: "Registry editing has been disabled by your administrator".


Chúc bạn thành công!

Không chỉ là đam mê!