19 tháng 6, 2014

Ngăn chặn thay đổi Theme trong Windows 8/8.1


Có thể, một số người dùng không thích thay đổi chủ đề (Theme) mặc định và cũng không muốn người dùng khác thay đổi nó trên Windows của họ. Nếu bạn có ý tưởng tương tự, bạn có thể tìm hiểu làm thế nào để ngăn chặn việc thay đổi chủ đề trong bài viết này.

Dưới đây là các bước để ngăn chặn việc thay đổi chủ đề trong Windows 8/8.1:


Bước 2: Xác định vị trí và mở thư mục Personalization trong User Configuration theo đường dẫn dưới đây.

User Configuration/Administrative Templates/Control Panel/Personalization


Bước 3: Tìm đến Prevent changing theme và kích hoạt nó.

1. Trong thư mục Personalization, xác định vị trí Prevent changing theme, kích chuột phải vào nó và chọn Edit trong menu ngữ cảnh.


2. Khi cửa sổ Prevent changing theme xuất hiện, chọn Enabled và bấm OK.


Nếu bạn đã cấm thay đổi chủ đề trong máy tính của bạn theo các bước trên, thì trong thiết lập Personalization, bạn có thể thấy rằng các chủ đề được thể hiện với màu xám, chỉ rõ ra là không thể chỉnh sửa hoặc thay đổi nó.


Chúc bạn thành công!

Không chỉ là đam mê!