18 tháng 6, 2014

2 cách để đóng ứng dụng Metro trên Windows 8/8.1


Đối với những người mới bắt đầu sử dụng Windows 8, họ có thể không biết làm thế nào để đóng ứng dụng mở từ giao diện Metro. Vì vậy, bài viết này sẽ giới thiệu 2 phương pháp thường được sử dụng để đóng ứng dụng Metro.

Cách 1: Đóng các ứng dụng Metro bằng tổ hợp phím

Trong cách này, bạn chỉ cần nhấn tổ hợp phím Alt + F4 để đóng ứng dụng Metro.

Cách 2: Đóng các ứng dụng Metro thông qua hình ảnh thu nhỏ trên giao diện Metro

Bước 1: Di chuyển chuột đến góc dưới cùng bên trái của một ứng dụng đang mở và nhấp vào hình thu nhỏ (thumbnail) giao diện Metro để mở giao diện Metro (màn hình Start). Hoặc nhấn phím Windows.


Bước 2: Di chuyển chuột đến góc trên bên trái của giao diện Metro để mở thumbnail ứng dụng.

Bước 3: Di chuyển chuột xuống dọc theo cạnh trái để hiển thị tất cả các thumbnail ứng dụng.

Bước 4: Nhấp chuột phải vào thumbnail ứng dụng và chọn Close để đóng nó đi. Thực hiện tương tự với các ứng dụng khác.


Chúc bạn thành công!

Không chỉ là đam mê!