3 tháng 5, 2014

Truy cập trang web bị chặn bằng cách sử dụng Web Proxy


Nhiều trang web mạng xã hội và nhiều trang web hữu ích khác có thể bị chặn trong các trường học, công ty, cơ quan, ... vì những lý do khác nhau. Chẳng hạn như các trang như Facebook, Twitter, Gmail, YouTube, ... Điều này có thể làm bạn cảm thấy "bực bội"! Bạn đã cố gắng thử nhiều cách để mở khóa và truy cập các trang web yêu thích của bạn, nhưng mọi chuyện cũng đâu vào đó. Bài viết này sẽ giúp bạn truy cập các trang web bị chặn dễ dàng bằng cách sử dụng web proxy.

Dưới đây là danh sách các web proxy dành cho bạn:

http://www.hidemyass.com
http://www.anonymizer.com
http://www.wujie.net
http://www.ultrareach.net
http://surfshield.net
http://www.guardster.com/subscription/proxy_free.php
http://anonymouse.ws/anonwww.html
http://www.browser-x.com
http://www.spysurfing.com
http://www.xerohour.org/hideme
http://www.proxyz.be
http://www.sc0rian.com/prox
https://www.proxify.us
http://kproxy.com/index.jsp
http://www.brawl-hall.com/pages/proxy.php
http://www.proxify.net
http://proxy.computersteroids.com/index0.php
http://www.unipeak.com
http://flyproxy.com
http://alienproxy.com
http://proxify.com/
http://www.unfilter.net
http://www.proxymouse.com
http://www.surfonym.com/cgi-bin/nph-proxy
http://www.superproxy.be/browse.pl
http://www.websiteguru.com/mrnewguy
http://www.letsproxy.com
http://www.fsurf.com
http://indianproxy.com
http://www.letmeby.com
http://Boredatschool.net
http://www.ibypass.org
http://www.ipzap.com/
https://proxify.biz
http://kproxy.com/index.jsp
http://www.attackcensorship.com/attack-censorship.html
http://mrnewguy.com
http://www.evilsprouts.co.uk/defilter
http://www.proxify.info
http://www.torify.com
http://www.switchproxy.com
http://www.proxifree.com
http://www.secure-tunnel.com/
http://www.proxify.cn
http://www.arnit.net/utilities/webproxy/new
http://www.proxify.co.uk
http://www.betaproxy.com
http://www.proxify.org
http://www.proxychoice.com
http://www.proxysnail.com
http://www.anonypost.com
http://www.thestrongestlinks.com
http://www.hujiko.com
http://www.anonproxy.info
http://www.peoplesproxy.com
http://www.freeproxy.us
http://www.proxyweb.net
http://www.nopath.com
http://urlencoded.com
http://www.pole.ws
http://www.browseany.com
http://www.spiderproxy.com
http://www.clickcop.com
http://www.sneakysurf.com
http://www.mywebtunnel.com
http://www.thewebtunnel.com
http://www.3proxy.com
http://www.yourfreeproxy.com
http://www.proxy7.com
http://www.fireprox.com
http://www.stupidcensorship.com
http://www.letsproxy.com
http://www.sneak2.com
http://www.cecid.com
http://www.freeproxy.ca
http://www.ibypass.org
http://www.goproxing.com
http://www.projectbypass.com/
http://www.ipsecret.com
http://www.nomorelimits.net
http://www.proxify.de
http://www.bywhat.com
http://www.snoopblocker.com
http://www.anonymizer.ru
http://www.proxyking.net/
http://www.perlproxy.com
http://www.proxylord.com
http://tntproxy.com
http://satanproxy.com
http://zombieinvasion.info
http://demonproxy.com
http://www.myfreeproxy.com
http://www.gezcem.com/nph-proxy.pl.old
http://mpleger.de
http://www.the-cloak.com/login.html

Lưu ý, bạn sẽ tự chịu trách nhiệm về hành vi vi phạm quy tắc và quy định cấm sử dụng các trang web bị chặn nơi bạn đang học tập và công tác khi sử dụng các trang web proxy bị phát hiện. Bài viết này chỉ mang tính giáo dục.

Chúc bạn thành công!

Không chỉ là đam mê!