2 tháng 5, 2014

Thêm Facebook Like Box Popup Widget vào Blog/Website


Facebook là một trong những cách tốt nhất để có được lưu lượng truy cập lớn đến trang web hoặc blog của bạn. Vì vậy, việc tạo một Fanpage trên Facebook là rất cần thiết. Tuy nhiên, làm thế nào để được nhiều người thích Fanpage của bạn? Một trong những cách có thể làm tăng số người thích Fanpage của bạn là thêm Facebook Like Box Popup Widget vào trang web hay blog của bạn. Dưới đây là những gì bạn có thể thực hiện.

1. Sao chép đoạn mã dưới đây và dán vào bất cứ nơi nào trong phần thân của mẫu hoặc đơn giản là sử dụng tiện ích HTML/Javascript trong phần bố cục của Blogger. Đối với Wordpress, Tumblr... bạn cần phải tự chỉnh sửa mẫu.
<!-- Facebook Popup Widget START --><!-- Brought to you by www.Vnwallet.com  -->
<script src='http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.7.2/jquery.min.js' type='text/javascript'></script>
<style>
#fanback {
display:none;
background:rgba(0,0,0,0.8);
width:100%;
height:100%;
position:fixed;
top:0;
left:0;
z-index:99999;
}
#fan-exit {
width:100%;
height:100%;
}
#Vnwallet {
background:white;
width:420px;
height:270px;
position:absolute;
top:58%;
left:63%;
margin:-220px 0 0 -375px;
-webkit-box-shadow: inset 0 0 50px 0 #939393;
-moz-box-shadow: inset 0 0 50px 0 #939393;
box-shadow: inset 0 0 50px 0 #939393;
-webkit-border-radius: 5px;
-moz-border-radius: 5px;
border-radius: 5px;
margin: -220px 0 0 -375px;
}
#Vnw {
float:right;
cursor:pointer;
background:url(http://3.bp.blogspot.com/-NRmqfyLwBHY/T4nwHOrPSzI/AAAAAAAAAdQ/8b9O7O1q3c8/s1600/Vnw.png) repeat;
height:15px;
padding:20px;
position:relative;
padding-right:40px;
margin-top:-20px;
margin-right:-22px;
}
.remove-borda {
height:1px;
width:366px;
margin:0 auto;
background:#F3F3F3;
margin-top:16px;
position:relative;
margin-left:20px;
}
#linkit,#linkit a.visited,#linkit a,#linkit a:hover {
color:#80808B;
font-size:10px;
margin: 0 auto 5px auto;
float:center;
}
</style>
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
jQuery.cookie = function (key, value, options) {
// key and at least value given, set cookie...
if (arguments.length > 1 && String(value) !== "[object Object]") {
options = jQuery.extend({}, options);
if (value === null || value === undefined) {
options.expires = -1;
}
if (typeof options.expires === 'number') {
var days = options.expires, t = options.expires = new Date();
t.setDate(t.getDate() + days);
}
value = String(value);
return (document.cookie = [
encodeURIComponent(key), '=',
options.raw ? value : encodeURIComponent(value),
options.expires ? '; expires=' + options.expires.toUTCString() : '', // use expires attribute, max-age is not supported by IE
options.path ? '; path=' + options.path : '',
options.domain ? '; domain=' + options.domain : '',
options.secure ? '; secure' : ''
].join(''));
}
// key and possibly options given, get cookie...
options = value || {};
var result, decode = options.raw ? function (s) { return s; } : decodeURIComponent;
return (result = new RegExp('(?:^|; )' + encodeURIComponent(key) + '=([^;]*)').exec(document.cookie)) ? decode(result[1]) : null;
};
//]]>
</script>
<script type='text/javascript'>
jQuery(document).ready(function($){
if($.cookie('popup_user_login') != 'yes'){
$('#fanback').delay(20000).fadeIn('medium');
$('#Vnw, #fan-exit').click(function(){
$('#fanback').stop().fadeOut('medium');
});
}
$.cookie('popup_user_login', 'yes', { path: '/', expires: 7 });
});
</script>
<div id='fanback'>
<div id='fan-exit'>
</div>
<div id='Vnwallet'>
<div id='Vnw'>
</div>
<div class='remove-borda'>
</div>
<iframe allowtransparency='true' frameborder='0' scrolling='no' src='//www.facebook.com/plugins/likebox.php?
href=http://www.facebook.com/vnwallet&width=402&height=255&colorscheme=light&show_faces=true&show_border=false&stream=false&header=false'
style='border: none; overflow: hidden; margin-top: -19px; width: 402px; height: 230px;'></iframe><center>
<span id="linkit">Powered by <a href="http://vnwallet.com">Vnwallet</a> - <a href="http://www.vnwallet.com/2014/03/add-facebook-like-popup.html">FB Like Box Popup Widget</a></span></center>
</div>
</div>
<!-- Facebook Popup Widget END.  -->

2. Thay thế tên Fanpage của bạn. Tìm kiếm địa chỉ: http://www.facebook.com/vnwallet và thay thế bằng URL Fanpage của bạn.

3. Thay đổi thời gian trễ. Tìm kiếm mã dưới đây và thay đổi số 20000 với một số lớn hơn hoặc nhỏ hơn.

.delay(20000)

Lưu ý, cửa sổ popup chỉ xuất hiện một lần trong 30 ngày. Nếu bạn muốn cửa sổ popup xuất hiện trở lại, hãy xóa bộ nhớ cache và cookie.

4. Popup mỗi khi tải trang. Theo mặc định, popup chỉ xuất hiện một lần khi người dùng truy cập trang web của bạn. Nếu bạn muốn popup Fanpage bật lên mỗi khi tải trang thì hãy loại bỏ dòng mã này:

$.cookie(‘popup_user_login’, ‘yes’, { path: ‘/’, expires: 7 });

Lời khuyên, bạn không nên lạm dụng cửa sổ popup Fanpage mọi lúc mỗi khi tải trang để tránh làm phiền độc giả.

Chúc bạn thành công!

Không chỉ là đam mê