19 tháng 5, 2014

Làm thế nào để máy tính nói "Welcome you!"?


Cổ nhân có câu: "Lời chào cao hơn mâm cỗ". Máy tính cũng vậy thưa các bạn! Một lời chào là bắt đầu cho một công việc mới! Vậy làm thế nào để máy tính có thể nói lời chào "Welcome you..."? VN Wallet sẽ trả lời cho bạn!

Đơn giản như đang giỡn! Bạn chỉ cần thực hiện theo các bước hướng dẫn dưới đây:

1. Mở Notepad bằng cách nhấn Windows + R, sau đó gõ notepad vào hộp thoại Run và nhấn Enter.

2. Sao chép và dán mã lệnh dưới đây vào Notepad:

Dim speaks, speech
speaks="Welcome to your PC, Username"
Set speech=CreateObject("sapi.spvoice")
speech.Speak speaks

3. Thay thế Username với tên của bạn.


4. Lưu tập tin với tên Welcome.vbs, mục Save as typeAll Files.


5. Sao chép tập tin đã lưu.

6. Trong Windows XP, điều hướng đến: 

C:\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\Startup 

Hoặc trong Windows Vista, Windows 7Windows 8, điều hướng đến:  

C:\Users\ {User-Name}\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup

Nếu C: là ổ đĩa hệ thống của bạn, lúc này, AppData sẽ là thư mục ẩn. Vì vậy, bạn cần phải chọn hiển thị thư mục ẩn trong Folder Options để định vị nó.

7. Dán tập tin của bạn.

Bạn có thể khởi động lại máy tính của bạn để xem kết quả, Windows sẽ chào đón bạn bằng giọng nói của máy tính theo phong cách của riêng bạn.

Bài viết đã chứng thực trên Windows XP.

Chúc bạn thành công!

Không chỉ là đam mê!