18 tháng 5, 2014

Khắc phục ứng dụng Modern không hiển thị trong thẻ App history của Task Manager trong Windows 8


Thẻ App history là một phần của Task Manager mới trong Windows 8, được thiết kế để hiển thị số liệu thống kê cho các ứng dụng Modern mà bạn sử dụng. Tuy nhiên, đôi khi App history có thể ngừng hoạt động và bạn có thể không hiểu lý do tại sao? Nếu bạn không thể xem các ứng dụng App history trong Windows 8 Task Manager, dưới đây có thể giúp bạn khắc phục vấn đề này.

1. Mở ứng dụng Task Manager và chuyển sang thẻ App history.

2. Nhấp vào liên kết Delete usage history. Lịch sử ứng dụng sẽ được xóa và tất cả các cột chỉ hiển thị số không.


3. Bây giờ, bạn mở Command Prompt với quyền quản trị.

4. Gõ lệnh như sau:

sfc /scannow

Lệnh này sẽ sửa chữa tất cả các vấn đề có thể với các tập tin hệ thống.

5. Khởi động lại máy tính của bạn.

Sau khi khởi động lại Windows, thẻ App history sẽ hiển thị các thông tin thích hợp về việc sử dụng ứng dụng của bạn.

Chúc bạn thành công!

Không chỉ là đam mê!