23 tháng 5, 2014

Chọn nhiều tập tin trong Windows 8 mà không cần sử dụng bàn phím


Trong Windows 8, bạn có thể chọn nhiều tập tin bằng cách nhấn giữ phím Ctrl và nhấp chuột vào mỗi tập tin. Nhưng, bạn sẽ không thể thực hiện việc này với một tay. Tất nhiên, bạn có thể chọn nhiều tập tin bằng cách kéo thả chuột, nhưng không thể chọn lựa được các tập tin mà bạn muốn chọn. Ở đây, bạn chỉ cần kích hoạt tính năng chọn thư mục/tập tin từ hộp kiểm có sẵn trong Windows sẽ giúp việc chọn nhiều tập tin có chọn lọc là rất dễ dàng và nhanh chóng.

Dưới đây là các bước bạn có thể thực hiện:

1. Mở Control Panel và mở Folder Options.


2. Trong hộp thoại Folder Options, chuyển sang thẻ View. Sau đó, tìm và chọn hộp kiểm Use check boxes to select items trong mục Advanced settings. Nhấp Apply để áp dụng và OK để đóng hộp thoại.


Bây giờ khi bạn di chuyển chuột lên một thư mục hoặc tập tin, một hộp kiểm sẽ xuất hiện ở góc trên bên trái, đánh dấu vào ô này để chọn các thư mục/tập tin.

Chúc bạn thành công!

Không chỉ là đam mê!