26 tháng 4, 2014

Thiết lập chế độ LAN Internet/IPTV cho Router ADSL TP-LINK


Bài viết dưới đây sẽ thực sự hữu ích, nếu bạn đang có một kế hoạch thiết lập lại hệ thống mạng LAN của bạn từ Router ADSL TP-LINK. Bạn muốn thiết lập chế độ LAN Internet/IPTV, tức là có một chế độ làm việc trên Internet và một chế độ IPTV (xem truyền hình cáp). Ví dụ, nếu bạn đã lắp đặt dịch vụ truyền hình cáp (chẳng hạn như NetTV, MyTV, ...) thì bạn sẽ không thể sử dụng được chế độ Internet khi bạn kết nối cáp Ethernet vào cổng LAN đã được kết nối cáp Ethernet đến đầu thu TV trước đó. Cho nên, cổng LAN kết nối với đầu thu TV trên Router sẽ trở nên hoang phí. Bởi vì, cổng LAN này đã được thiết lập ở chế độ IPTV khi lắp đặt truyền hình cáp, vì vậy, bạn không thể sử dụng nó để truy cập Internet. Nếu bạn không còn sử dụng dịch vụ truyền cáp, hoặc muốn lắp đặt thêm Hub, Switch để mở rộng mạng LAN, bạn có thể thiết lập chế độ LAN Internet/IPTV theo hướng dẫn đơn giản trong bài viết.

1. Truy cập Router TP-LINK bằng cách gõ địa chỉ IP mặc định: 192.168.1.1 vào thanh địa chỉ trên trình duyệt.


2. Sau đó, nhập tên đăng nhập và mật khẩu. Mặc định tên đăng nhập và mật khẩu là admin.


3. Trong trang chủ TP-LINK, mở Network -> VLAN. Sau đó, thiết lập chế độ Internet/IPTV của bạn và nhấn vào nút Save để lưu thay đổi. Như vậy là xong!


Chúc bạn thành công!

Không chỉ là đam mê!