29 tháng 4, 2014

Lướt Facebook dễ dàng và nhanh chóng hơn bằng cách sử dụng phím tắt


Hiện nay, Facebook đã trở thành một mạng xã hội "ăn khách" nhất trên thế giới. Và việc sử dụng Facebook cũng trở nên phổ biến và dễ dàng đối với hầu hết người sử dụng Facebook. Tuy nhiên, phần đông người sử dụng thường ít biết hoặc ít dùng đến các phím tắt bàn phím, vì vậy, khả năng lướt Facebook nhanh hay chậm khi sử dụng giữa chuột và bàn phím còn chưa so sánh được. Chính vì thế, nếu bạn muốn so sánh tốc độ lướt Facebook giữa chuột và bàn phím thì hãy thử sử dụng các phím tắt bàn phím một lần xem sao? Hoặc, bạn có thể giữ lại cho riêng mình để lướt Facebook theo phong cách "pro". Toàn bộ được giới thiệu trong bài viết dưới đây của VN Wallet. Danh sách phím tắt lướt Facebook dưới đây là dành cho bạn!

Mỗi trình duyệt sẽ có các phím tắt khác nhau. Vì vậy, bạn đang sử dụng trình duyệt nào để lướt Facebook thì hãy tìm phần phím tắt của trình duyệt đó thử nha!

Google Chrome:

Alt+0 = Trung tâm trợ giúp

Alt+1 = Trang chủ

Alt+2 = Hồ sơ của bạn

Alt+3 = Gửi yêu cầu kết bạn

Alt+4 = Mở tin nhắn

Alt+5 = Truy cập thông báo

Alt+6 = Thiết lập tài khoản chung

Alt+7 = Nhật ký hoạt động

Alt+8 = Trang chính thức của Facebook

Alt+9 = Chính sách của Facebook

Alt+? = Di chuyển đến hộp tìm kiếm

Alt+M = Soạn tin nhắn mới

Alt+L = Thích hoặc Bỏ thích

Alt+C = Bình luận

Alt+J & Alt+K = Di chuyển giữa các bản tin

Mozilla Firefox:

Shift+Alt+0 = Trung tâm trợ giúp

Shift+Alt+1 = Trang chủ

Shift+Alt+2 = Hồ sơ của bạn

Shift+Alt+3 = Gửi yêu cầu kết bạn

Shift+Alt+4 = Mở tin nhắn

Shift+Alt+5 = Truy cập thông báo

Shift+Alt+6 = Thiết lập tài khoản chung

Shift+Alt+7 = Nhật ký hoạt động

Shift+Alt+8 = Trang chính thức của Facebook

Shift+Alt+9 = Chính sách của Facebook

Shift+Alt+? = Di chuyển đến hộp tìm kiếm

Shift+Alt+M = Soạn tin nhắn mới

Shift+Alt+L = Thích hoặc Bỏ thích

Shift+Alt+C = Bình luận

Shift+Alt+J &  Shift+Alt+K = Di chuyển giữa các bản tin

Internet Explorer:

Alt+0+Enter = Trung tâm trợ giúp

Alt+1+Enter = Trang chủ

Alt+2+Enter = Hồ sơ của bạn

Alt+3+Enter = Gửi yêu cầu kết bạn

Alt+4+Enter = Mở tin nhắn

Alt+5+Enter = Truy cập thông báo

Alt+6+Enter = Thiết lập tài khoản chung

Alt+7+Enter = Nhật ký hoạt động

Alt+8+Enter = Trang chính thức của Facebook

Alt+9+Enter = Chính sách của Facebook

Alt+?+Enter = Di chuyển đến hộp tìm kiếm

Alt+M+Enter = Soạn tin nhắn mới

Alt+L+Enter = Thích hoặc Bỏ thích

Alt+C+Enter = Bình luận

Alt+J+Enter & Alt+K+Enter = Di chuyển giữa các bản tin

Chúc bạn thành công!

Không chỉ là đam mê!