26 tháng 4, 2014

Kích hoạt hoặc vô hiệu hóa tùy chọn Hibernate trong Windows 7


Trong Windows XP, việc kích hoạt hay vô hiệu hóa tùy chọn Hibernate là rất dễ dàng. Bạn chỉ cần điều hướng đến Control Panel -> Power Options, chọn thẻ Hibernate và sau đó chọn hay bỏ chọn tùy chọn Enable hibernation. Nhưng trong Windows 7, bạn phải làm theo một cách khác để thực hiện công việc tương tự này. Tuy nhiên, nếu bạn muốn kích hoạt hoặc vô hiệu hóa tùy chọn Hibernate trong Windows 7, bạn có thể thực hiện theo hướng dẫn trong bài viết dưới đây.

Bước 1: Mở Command Prompt với quyền Administrator. Để mở Command Prompt, gõ CMD trong menu Start và sau đó nhấn Ctrl + Shift + Enter để mở Command Prompt với quyền quản trị.

Bước 2: Tiếp theo, bạn gõ lệnh dưới đây và nhấn Enter.

powercfg /hibernate on


Bước 3: Gõ exit và nhấn Enter để đóng cửa sổ lệnh.

Bước 4: Nếu bạn không nhìn thấy tùy chọn Hibernate trong menu Start, tiếp đó, bạn có thể thực hiện thêm các bước dưới đây:

1. Gõ Power Options trong menu Start và nhấn Enter.

2. Trong khung bên trái, mở liên kết Change when the computer sleeps và sau đó mở liên kết Change advanced power settings.


3. Phía dưới tùy chọn Advanced Sleep, mở rộng cây Sleep và tắt Hybrid Sleep.

4. Bây giờ, bạn quay trở lại menu Start để xem tùy chọn Hibernate. Như vậy là xong!

Chúc bạn thành công!

Không chỉ là đam mê!