13 tháng 4, 2014

Đặt trang chủ mặc định trong Firefox


Trang chủ (Home Page) là trang mà Firefox sẽ mở mỗi khi bạn khởi động. Bạn có thể thay đổi trang khởi động này thành trang web bất kỳ, nhiều trang web, các trang web yêu thích và thường xuyên truy cập hoặc thậm chí chỉ là một trang trắng. Bạn cũng có thể chọn xem các cửa sổ và thẻ mà bạn đã mở trong lần chạy Firefox trước đó. Dưới đây là những gì bạn có thể làm!

1. Khởi động Firefox. Sau đó, bạn chọn Tools -> Options.


2. Cửa sổ Options xuất hiện. Trong thẻ General, bạn gõ địa chỉ trang web của bạn vào mục Home Page. Trong mục When Firefox starts, bạn chọn tùy chọn Show my home page. Một cách khác, bạn có thể mở trang web của bạn trước, sau đó mở tùy chọn Options và nhấp vào Use Current Page. Sau đó, nhấp OK.


3. Khởi động lại trình duyệt Firefox. Bắt đầu xem trang chủ của bạn!

Chúc bạn thành công!

Không chỉ là đam mê!