27 tháng 2, 2013

Làm gì khi không gọi được video trên Facebook?


Bạn nên làm gì khi không gọi được video trên Facebook? Và nhận được lỗi từ phần mềm Skype trên Facebook "The software that powers video calling is temporarily unavailable. Please try again later". Nguyên nhân có thể do trình duyệt của bạn bị lỗi, mạng yếu hoặc hệ thống phần mềm trên máy tính của bạn không hoạt động được, ... Vấn đề này có thể được giải quyết nếu bạn kiên nhẫn làm theo các cách sau đây:

Cách 1:  Khởi động lại trình duyệt. Đóng tất cả các cửa sổ và tắt trình duyệt. Sau đó, mở lại Facebook và cố gắng gọi video một lần nữa.


Cách 2: Cài đặt phần mềm gọi video trên một trình duyệt khác. Bạn có thể mở một trình duyệt khác và thiết lập phần mềm gọi video theo hướng dẫn.

Cách 3: Gỡ bỏ và cài đặt lại phần mềm gọi video trên trình duyệt bạn đang sử dụng.

Cách 4: Xóa hết lịch sử duyệt web của bạn, bao gồm: cookies, bộ nhớ cache hoặc tất cả. Sau đó đăng nhập và thử gọi lại.

Cách 5: Cài đặt hoặc Ghost lại hệ điều hành trên máy tính của bạn.

Nếu vì lý do nào khác mà không gọi được video trên Facebook, bạn có thể sử dụng các cách làm trên vẫn rất hữu dụng.