2 tháng 12, 2012

Thêm tùy chọn Shutdown và Restart vào Menu Ngữ cảnh trong Windows 7/8


Trong Windows 8, khi menu Start được thay thế bằng màn hình Start và thanh Charms. Lúc này, nếu bạn muốn khởi động lại máy tính, bạn phải mở thanh Charms, chọn Settings, sau đó bấm vào biểu tượng Power và nhấp vào Restart. Cách làm này rất mất thời gian! Dưới đây, sẽ giúp bạn thêm tùy chọn Shutdown và Restart vào Menu Ngữ cảnh trong Windows 8 và tăng tốc độ làm việc của bạn.

Để thêm các tùy chọn này, bạn cần phải thiết lập một số giá trị trong registry. Cách dễ nhất để làm điều này là tạo ra một tập tin .Reg và chỉ cần kích đúp chuột vào nó để cài đặt các giá trị trong registry. Để bắt đầu, bạn mở Notepad trong Windows 8 bằng cách vào màn hình Start và gõ "notepad".
Khi Notepad mở ra, bạn tiến hành dán vào các dòng mã sau đây:

Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_CLASSES_ROOT\DesktopBackground\Shell\Restart Computer]
"icon"="shell32.dll,-221"
"Position"="Bottom"
[HKEY_CLASSES_ROOT\DesktopBackground\Shell\Shutdown Computer]
"icon"="shell32.dll,-329"
"Position"="Bottom"
[HKEY_CLASSES_ROOT\DesktopBackground\Shell\Restart Computer\command]
@="shutdown.exe -r -t 00 -f"
[HKEY_CLASSES_ROOT\DesktopBackground\Shell\Shutdown Computer\command]
@="shutdown.exe -s -t 00 -f"


Bây giờ, bạn bấm vào File - Save và sau đó đặt bất kỳ tên nào mà bạn thích. Tiếp theo, tại mục Save as type, bạn chọn  All Files để tạo phần mở rộng .reg cho tập tin.


Sau khi lưu tập tin xong, bạn chỉ cần kích đúp vào tập tin ở bất cứ nơi nào bạn đã lưu nó và bạn sẽ nhận được hộp thoại cảnh báo thiết lập trong registry. Chọn Yes để hoàn tất thiết lập.