25 tháng 12, 2012

45 phím tắt dành cho tất cả các trình duyệt web


Mỗi trình duyệt web thường có một số lượng lớn của các phím tắt thông dụng, chúng được sử dụng với mục đích lướt web nhanh hơn. Cho dù bạn đang sử dụng Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet Explorer, Apple Safari, Opera - các phím tắt bàn phím đều có chung chức năng. Dưới dây là 45 phím tắt dành cho tất cả các trình duyệt.
 
Các phím sử dụng tabs

1. Ctrl + Các phím từ 1-8: Chuyển qua lại giữa các tab theo thứ tự số từ bên trái sang bên phải.
2. Ctrl + Phím số 9: Chuyển sang tab cuối cùng.


3. Ctrl + Tab: Chuyển sang tab tiếp theo (tương tự như Ctrl + Page Up, nhưng không sử dụng trong Internet Explorer).
4. Ctrl + Shift + Tab: Chuyển sang tab trước đó (tương tự như Ctrl + Page Down, nhưng không sử dụng trong Internet Explorer).
5. Ctrl + W hay Ctrl + F4: Đóng tab hiện tại.
6. Ctrl + Shift + T: Mở lại tab vừa đóng.


7. Ctrl + T: Mở một tab mới.
8. Ctrl + N: Mở một cửa sổ trình duyệt mới.
9. Alt + F4: Đóng cửa sổ hiện hành (Hoạt động trong tất cả các ứng dụng).

Các phím kết hợp với chuột

10. Nhấn nút cuộn chuột vào tab: Đóng tab.
11. Ctrl + Nhấp trái chuột (vào liên kết): Mở một liên kết trong tab hiện tại (không mở tab).
12. Shift + Nhấp trái chuột: Mở một liên kết trong một cửa sổ trình duyệt mới.
13. Ctrl + Shift + Nhấp trái chuột: Mở một liên kết trong tab hiện tại (mở tab đã nhấp).

Các phím danh mục chính

14. Alt + mũi tên trái hay Backspace: Quay lại.
15. Alt + mũi tên phải hay Shift + Backspace: Chuyển tiếp.
16. F5: Tải lại.
17. Shift + F5: Tải lại và bỏ qua bộ nhớ cache, tải về toàn bộ trang web.
18. Escape: Dừng mở tab.
19. Alt + Home: Mở trang chủ.


Các phím phóng to / thu nhỏ

20. Ctrl và Phím +, hay Ctrl + Lăn cuộn chuột lên: Phóng to.
21. Ctrl và Phím -, hay Ctrl + Lăn cuộn chuột xuống: Thu nhỏ.
22. Ctrl + Phím 0: Trở về mức độ mặt định của trang web.
23. F11: Mở chế độ toàn màn hình.


Các phím di chuyển

24. Space hay Page Down: Di chuyển xuống một khung.
25. Page Up: Di chuyển lên một khung.
26. Home: Lên đầu trang.
27. End: Xuống dưới trang.
28. Cuộn chuột: Di chuyển lên xuống.

Các phím thanh địa chỉ

29. Ctrl + L , Alt + D hay F6: Vào thanh địa chỉ.
30. Ctrl + Enter: Thêm tiền tố www. và com. Ví dụ, gõ howtogeek vào thanh địa chỉ và nhấn Ctrl + Enter để mở www.howtogeek.com.
31. Alt + Enter: Mở địa chỉ trong thanh địa chỉ sang một tab mới.


Các phím tìm kiếm

32. Ctrl + K hay Ctrl + E: Vào hộp tìm kiếm trên thanh địa chỉ của trình duyệt nếu trong trang web không có một hộp tìm kiếm nào (Ctrl + K, Ctrl + E không sử dụng trong IE).
33. Alt + Enter: Thực hiện tìm kiếm từ hộp tìm kiếm trong một tab mới.
34. Ctrl + F hay F3: Mở hộp tìm kiếm.
35. Ctrl + G hay F3:Tìm kiếm tiếp theo.
36. Ctrl + Shift + G hay Shift + F3: Tìm kiếm trước đó.


Các phím sử dụng lịch sử duyệt web

37. Ctrl + H: Mở lịch sử duyệt web.
38. Ctrl + J: Mở lịch sử tải về.
39. Ctrl + D: Đánh dấu các trang web hiện tại.
40. Ctrl + Shift + Delete: Mở cửa sổ Clear Browsing History (Xóa lịch sử duyệt web).


Các phím khác

41. Ctrl + P: In trang hiện tại.
42. Ctrl + S: Lưu trang hiện tại.
43. Ctrl + O: Mở một tập tin từ máy tính của bạn.
44. Ctrl + U: Mở mã nguồn của trang hiện tại (không sử dụng trong IE).
45. F12: Mở công cụ chỉnh sửa mã nguồn (không sử dụng trong Firefox).


Ngoài ra, còn có một số phím tắt khác ở đây chưa đề cập đến vì chúng chưa thật hữu dụng trên tất cả các trình duyệt.